eagleton

Eagleton inicia estudos de doutoramento supervisado por Raymond Williams, un dos seus referentes. No Jesus College, Cambridge, xa combina aulas coa a pescuda teórica na súa tese sobre Edward Carpenter, o poeta e escritor victoriano. Involúcrase a fondo en actividades da esquerda católica baixo a influencia de teólogos dominicos coma Laurence Bright e Herbert McCabe, contribuíndo a fundar e publicar a revista radical Slant, unha achega crítica aos debates en torno á dirección que tomaba o catolicismo nos anos 60. Gerard M. Hopkins e Graham Greene, escritores católicos, son tema dos seus primeiros ensaios, tratando a metafísica do pecado e a culpa cun fervoroso escolasticismo relixioso. Coma defensor da «verba» e a «verdade» que é, desexará por freo máis tarde aos voos da deconstrución, recorrendo a modelos de xustiza social e virtudes cívicas co selo tanto do catolicismo radical coma do socialismo revolucionario.

pdf completo