Inscripción: enviar folla de inscripción a verbum@vigo.org

Descarga o programa do obradoiro.