Dor, nihilismo, baleiro, negatividade, segundo momento da dialéctica hegeliana, escisión, desgarramento, poténcia absoluta do proceso, o misterio de compostela, da enerxía telúrica de galicia, das fadas e das meigas, das gárgolas e das bestas, as súas razóns, o arrinconamento do racionalismo-idealismo-romanticismo, 2ª performance de o teatro resoante. Compostela!! (o espírito de Hegel).

O Eu non ten un contido que el distingue de si, pois el é a pura negatividade ou o acto de escindirse; é conciencia. Ese contido na súa diferenza tamén é o Eu, xa que é o acto de suprimirse a si mesmo, ou esa mesma pura negatividade que é o Eu” Hegel, Fenomenoloxía do Espírito.