Dor, nihilismo, baleiro, negatividade, segundo momento da dialéctica hegeliana, escisión, desgarramento, poténcia absoluta do proceso, o misterio de compostela, da enerxía telúrica de galicia, das fadas e das meigas, das gárgolas e das bestas, as súas razóns, o arrinconamento do racionalismo-idealismo-romanticismo, 2ª performance de o teatro resoante. Compostela!! (o espírito de Hegel). “O Eu non...