PROXECTO DERRIBA quere ser unha comunidade singular. Singular porque tira os seus pulos dun aquí e dun agora concretos, malia que sente a necesidade de abrirse a todo aquilo que poida acontecer noutros lugares e contextos. Comunidade acéfala porque se forma polo conxunto de aqueles que comparten a non pertenza, porque a súa obra é a desobra.

PROXECTO DERRIBA
 quiere ser una comunidad singular. Singular porque toma sus impulsos de un aquí y de un ahora concretos, a pesar de que siente la necesidad de abrirse a todo aquello que pueda acontecer en otros lugares y contextos. Comunidad acéfala porque se genera a partir del conjunto de aquellos que comparten la no pertenencia, porque su obra es la desobra.

PROXECTO DERRIBA vol ser una comunitat singular. Singular perquè pren els seus impulsos d’un aquí i d’un ara concrets, malgrat que sent la necessitat d’obrir-se a tot allò que pugui esdevenir en altres llocs i contextos. Comunitat acéfala perquè es genera a partir del conjunt d’aquells que comparteixen la no pertinença, perquè la seva obra és la desobra.

PROXECTO DERRIBA-k erkidego berezi bat izan nahi du. Berezia bere bultzadak hemen eta orain zehatz batetik ateratzen dituelako, nahiz eta beste leku zein testuinguru batzuetan gerta litekeen guztira irekitzeko beharra sentitu. Buruzagi gabeko erkidegoa, zeren kide ez izatea partekatzen dutenen multzotik sortzen baita, bere ekintza ez-ekintza delako.

PROXECTO DERRIBA é unha organización sen ánimo de lucro, adicada á reflexión en torno ó pensamento contemporáneo. Os contidos aquí recollidos atópanse baixo unha licenza Creative Commons 3.0 By-NC-SA, salvo que se indique expresamente nos créditos respectivos dos materiais.