Sempre que temo-la pretensión ou o desexo de acceder ás claves do pensamento dun autor debemos fixarnos especialmente tanto na súa biografía coma nas súas influencias. Isto é básico para contextualiza-la súa obra. Pero no caso de Toni Negri convértese na chave coa que podemos acceder polo menos ao motivo polo que tódalas súas inspiracións son as que son e pretenden o que pretenden. E a biografía de Negri non é banal por moitos motivos. Negri vive en primeira persoa o proceso de transformación e creación colectiva que se produce en Italia durante as décadas que comprenden os anos 60 e 70, e que se coñecen co sobrenome de Laboratorio italiano.
Neses anos Italia vive unha grande convulsión baseada en varios factores.