DERRIDA, JACQUES. SÉMINAIRE LA BÊTE ET LE SOUVERAIN. VOLUME I (2001-2002). Ed. Galilée. 2008. París.   A publicación póstuma do último seminario que Jacques Derrida impartiu na L´École des Hautes Études en Sciences Sociales de París entre os anos 2001 e 2003 pon moitas cuestións en xogo. A cuestión do contido é fascinante e enriquecedora....