Reproduzo a continuación un texto célebre de V. I. Lenin, coa intención de suscita-lo debate en torno á existencia ou inexistencia do aparello de Estado na actualidade, á luz da letura da teoría marxista do Estado, retomada por Lenin neste O Estado e a Revolución, dende a óptica da propia denuncia marxiana na Crítica...