Beatriz Hauser No 2008 Beatriz Preciado publica Testo yonqui en Espasa Calpe, había tempo xa do Manifiesto contra-sexual, publicado orixinalmente na editorial francesa Balland.1 Entrementres, a palabra dildo (tomada do inglés) impúxose no vocabulario común e as prácticas contrasexuais chegaron até a columna de “sexoloxía” de El País. A recibibilidade de certos discursos é...