Marcello Barison Ἐκδιδάσκει πάνθ᾿ ὁ γηράσκων χρόνος. ESQUILO Nalgún lugar, con élan milenario, Dostoievski escribe que “cando todo home acade a felicidade, xa non existirá máis o tempo”. Un aviso, quizais unha promesa. Que lle dá a súa ‘proba’ ao pensamento. Ante todo podemos comezar cunha lectura negativa: namentres habite o tempo, é dicir mentres...