Carlos Rafael Ramos Confesión de Deus Amaso luces e mundos, invento órbitas, rotacións, noites e días; dou nomes a anxos e demos, inauguro o tempo; dispoño o vento na rama, a canción do mar e a terra, a primeira ameba, feita xa á miña imaxe; fundo, por último, aves e humanos. Todo por unha...