Thomas Hauser Falando do cotiá, do que continuamente se nos está informando, deformando?, nos medios de comunicación oficiais: estamos en crise. Crise económica, claro, crise do capitalismo, claro. Falemos claro logo, trátase dunha crise da especulación, dunha crise feita polos yuppies ou os brokers, ou calquera ridícula verba como esa que refire a eses señores...