Martes 25 de setembro de 2007 Entrevista a J. Butler: “O desexo como filosofía”. Por Regina Michalik Judith, Vde. denomínase feminista – Como identifica o seu traballo? Considera que facer filosofía é parte do movemento feminista? É simplemente o seu traballo? Ou é algo político? Ás veces é simplemente un traballo filosófico, ás veces é...