Eva Cañizares Saldo, rebaixas, 2×1, medo, inseguridade, delincuencia, protección, seguridade, alarmas, vixilancia, videovixilancia, esforzo, sobresforzo, sacrificio, flexibilidade, e dúas palabras que marcan os ritmos e os rituais: CRISE e GRATIS. Crise, que se utiliza xa para todo e como excusa de todo. Gratis, que garda no bandullo os desexos daqueles que non poden acceder ás...