Beatriz Hauser Jana Días Juhl Non hai unha fronteira unha. A fronteira fragméntase nos corpos que a transitan. Pese ao desexo de certo pensamento moderno, para quen o establecemento de fronteiras é a tarefa da crítica, a cartografía non apacigua nada, non clarexa nada, non sostén nada. A fundación dun territorio, o estabelecemento...